Út. Kvě 26th, 2020

Okrsek Ronov

Hasiči okrsku Ronov n. D.

Zásah nebo činnost

2 min read

Práce hasičů je různorodá a ne vždy, jedou k zásahu. Od 1. 1. 2014 vešla v platnost metodika evidence činností prováděných jednotkami požární ochrany ve vazbě na statistické sledování událostí. Cílem zavedení metodiky je vytvoření srovnatelného statistického základu v rámci jednotlivých krajů.

Výjezd jednotky se dá rozdělit do dvou skupin. Zásahová činnost evidovaná zprávou o zásahu a ostatní činnosti evidované zprávou o činnosti tzv. ZOČ.

Odstranění stromu

Zásahová činnost:

Souvisí se základními úkoly JPO, které jsou definovány v zákoně číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších novel a předpisů.

Je to činnost, která je z pravidla nahodilá, při niž se řeší bezprostřední odvrácení nebezpečných stavů, ohrožení na životě a majetku. K této události je jednotka zpravidla vyslána příslušným operačním střediskem.

Ostatní činnost:

Jedná se o činnost jednotek PO, která je zpravidla předem ohlášena a dohodnutá a prováděna ve vhodném termínu. Jedná se o událost, kde nehrozí bezprostřední ohrožení. Může se například jednat o čištění kanalizací, doprava vody, kácení stromů, ořezávání větví a podobně. Velmi často je tato činnost využívána starosty obcí.

Zlomená větev nad komunikací

Postup:

Událost zpravidla ohlásí zástupce jednotky nebo starosta obce, který sdělí, že se jedná o ZOČ. Operační důstojník se s ohlašovatelem domluví na případném využití svolávacího systému HZS (SMS nebo AMDS).

Operační důstojník zároveň založí událost jednotce s příznakem ZOČ. Po návratu se událost uzavře a vyplní zpráva úplně stejně jako o zásahu.

Při ZOČ se nevyhlašuje poplach jednotce a při jízdě na místo činnosti se na vozidle nepoužívá výstražné a zvukové zařízení.

Zdroj: HZS ČR

More Stories

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *